Ladies Section Horsens Golfklub Horsens Golfklub
Forside Nyheder Turnering Udflugter Spilformer Årets Lady Sponsorer Bestyrelse Vedtægter LS historie Program Blog

Nyt fra Ladies Section Horsens

Bestilling af mad

I år har vi indgået en ny aftale med caféen med hensyn til bestilling af mad. Forstået på den måde, at vi frit kan vælge, hvad vi vil have at spise.
I forhallen vil der hver tirsdag sammen med deltagerlisten ligge et menukort + labels.
Det eneste du så skal gøre, er at vælge din menu og udfylde en label med dit navn og dit ønske.

Efter kl. 16.00 vil menukort + labels ligge på skranken i caféen.

Referat fra Ladies Sections generalforsamling 6. oktober 2018

24 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
- Bestyrelsen foreslår Lis Jacobsen. Lis vælges. Lis starter med at konkludere, at generalforsamling er varslet rettidigt og er dermed er gyldig.

2. Bestyrelsens beretning.
- Gitte fremlægger beretningen. Beretningen godkendes.

3. Regnskab
- Jytte fremlægger regnskabet. Regnskabet er godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent
- Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsætter uændret kr. 350,-. Dette godkendes af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag
Forslag 1.
Lis Jacobsen medlemsnr. 35-678: Vedr. Bamsen:
Nuværende regel for 18 huller:
Bruger man i slagspil mere end 80 slag netto eller opnår mindre end 28 point i stableford, koster det 10 kr. til bamsen.
foreslås ÆNDRET til:
Opnår man mindre end 28 point, koster det 10 kr. til bamsen.
Lis Jacobsens forslag vedtaget.

Forslag 2.
Inge Løvbjerg medlemsnr. 35-141:
Vi ønsker selv at bestemme, hvad vi vil ha’ og spise fra menukortet. Det kan andre klubber i klubben, så hvorfor ikke os? Der skal ligge en medlemsliste, hvorpå vi påfører nummeret på den menu, hver enkelt ønsker. Liste med de der ønsker ovenstående afleveres til generalforsamlingen.
Inge Løvbjergs forslag vedtaget.

Forslag 3.
Gitte Hjarsbæk Hüttel medlemsnr. 35-2942:
Nuværende:
§ 3 Tirsdag eftermiddag spilles der 18-hullers turneringer med første start kl. 14.00, samt 9-hullers turneringer med første start kl. 17.30. Det nøjagtige tidspunkt, som blandt andet afhænger af antal aktive medlemmer, afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse. 18- hullers turneringen opdeles i en A-række og en B-række med omtrent lige mange spillere i hver række. 9-hullers turneringen spilles kun i en række. Medlemmer af Ladies Section er omfattet af reglerne om regulering i henhold til EDS.
Ønskes ændret til:
Tirsdag eftermiddag spilles der 18- hullers turnering med første start kl. 14.15, samt 9- hullers turneringer med første start kl. 17.37 Det nøjagtige tidspunkt, som blandt andet afhænger af antal aktive medlemmer, afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse. 18 huller-turneringen opdeles i en A-række, en B-række og en C-række med omtrent lige mange spillere i hver række. Der er præmie til både ”vinder” og ”runner-up” i hver af rækkerne. 9-hullers turneringen spilles kun i én række. Medlemmer af Ladies Section er omfattet af reglerne om regulering i henhold til EDS.
Gittes forslag blev ikke vedtaget, men man vedtog, at der skal være en mere ligelig fordeling af rækkerne/ nogenlunde lige mange i hver række (dette afgøres fra gang til gang).

Forslag 4.
Gitte Drost medlemsnr. 35-261:
Nuværende:
§ 3 Tirsdag eftermiddag spilles der 18-hullers turneringer med første start kl. 14.00, samt 9-hullers turneringer med første start kl. 17.30. Det nøjagtige tidspunkt, som blandt andet afhænger af antal aktive medlemmer, afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse. 18- hullers turneringen opdeles i en A-række og en B-række med omtrent lige mange spillere i hver række. 9-hullers turneringen spilles kun i en række. Medlemmer af Ladies Section er omfattet af reglerne om regulering i henhold til EDS.
Ønskes ændret til:
Der spilles tirsdag eftermiddag i 3 rækker med omtrentligt lige mange deltagere i hver række; herefter kaldet A-række, B-række og C-række. Rækkerne inddeles efter handicap. Den til enhver tid siddende bestyrelse afgør handicapgrænserne og de endelige tidspunkter – herunder også om der på grund af deltagerantal kun spilles i én eller to rækker. Der er præmie til både ”vinder” og ”runner-up” i hver af rækkerne. Bestyrelsen kan beslutte, at der også spilles 9-hullers turnering. Det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der beslutter præmieringen i denne række.
Desuden er der i hver række præmie for længste drive (på fairway) på hul 2 samt præmie for nærmest flaget (på green i første slaget) på hul 14.
Forslaget var diskuteret i forbindelse med Gitte Hûttels forslag, og da der ikke var tilslutning til det, så bortfaldt dette.
Men der var en opfordring til kommende bestyrelser, at man indimellem som supplement til nærmest flaget kunne lave en konkurrence om længste drive eller lignende.

Forslag 5.
Bestyrelsen foreslår:
Supplement til § 12, dette efter anmodning fra Arbejdernes Landsbank.
Nuværende:
§ 12 Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der er kontingentfrihed for den siddende bestyrelse af Ladies Section.
Ønskes ændret til:
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der er kontingentfrihed for den siddende bestyrelse af Ladies Section.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig.
Forslaget vedtaget.

6. Valg af ny bestyrelse
Der var ingen forslag til ny bestyrelse.
Debatten gik på, at der fra flere sider blev opfordret til, at de medlemmer, der endnu ikke havde været i bestyrelsen, tog ansvar for dette, så man ikke fremover stod i denne situation, da det kunne betyde en nedlæggelse af LS, hvis der ikke blev valgt en ny bestyrelse.
Lis Jacobsen forslog en midlertidig annulering af generalforsamlingen, så der kunne blive en pause, hvor man kunne summe over det.
Efter pausen tilbød Bente Skov sig som kasserer, da det var det hun mente, at hun kunne byde ind med, da hun ikke kunne deltage i alle matcher.
Lis Jacobsen foreslog en bestyrelse bestående af Susanne Holtens, Anne-Marie Nikolic, Mariann Mott og hende selv.
Følgende blev valgt til ny bestyrelse:
o Lis Jakobsen
o Anne-Marie Nikolic
o Susanne Holtens
o Mariann Mott

7. Eventuelt
Under eventuelt blev der drøftet, om sommerens hyggematch med Vejle skulle fortsætte som hyggematch, gøres til permanent byturnering eller helt droppes.
Der var flertal for at man fortsatte med at spille hyggematch i juli måned udenfor turneringssæsonen.

8. Årets Lady
Mona Vittendorf Jensen blev en suveræn vinder af Årets Lady 2018.
Referent Ellen Meidahl