Ladies Section Horsens Golfklub Horsens Golfklub
Forside Nyheder Turnering Udflugter Spilformer Årets Lady Sponsorer Bestyrelse Vedtægter LS historie Program Blog

Referat fra Ladies Sections generalforsamling 12. oktober 2019

29 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Inge Løvbjerg blev valgt, og hun konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i henhold til vedtægterne.

2. Formandens beretning.
Lis Jacobsen orienterede om, hvad der var foregået i løbet af sæsonen: Afholdt 21 turneringer, ny ordning m.h.t. bestilling af mad, dagstur, weekendtur m.m.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
Susanne Holtens fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 6.403,70 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Fastlæggelse af kontingent for sæsonen 2020
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsætter uændret kr. 350,-.
Forslaget blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Forslag indsendt af den nuværende bestyrelse:

Nuværende § 3:
»Tirsdag eftermiddag spilles der 18-hullers turneringer med første start kl. 14.00 samt 9 hullers turneringer med første start kl. 17.30. Det nøjagtige tidspunkt, som blandt andet afhænger af antal aktive medlemmer, afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse.
18-hullers turneringen opdeles i en A-række og en B-række med omtrent lige mange spillere i hver række. 9-hullers turneringen spilles kun i én række.
Medlemmer af Ladies Section er omfattet af reglerne om regulering i henhold til EDS.«

Forslag til ændring af § 3:
»Tirsdag eftermiddag spilles der 18 hullers turneringer med første start kl. 14.15. Det nøjagtige tidspunkt, som blandt andet afhænger af antal aktive medlemmer, afgøres til enhver tid af den siddende bestyrelse.
Turneringen opdeles i en A-række og en B-række med omtrent lige mange spillere i hver række.
Medlemmer af Ladies Section er omfattet af reglerne om regulering i henhold til EDS.«
Begrundelsen for forslaget er, at der de sidste 2 år har været meget få deltagere, og der har kun været gennemført 3-4 turneringer pr. år.
Der var enighed om, at 9-hullers turneringerne skulle fortsætte, også m.h.p. at bevare det nuværende antal medlemmer af LS, og forhåbentligt en forøgelse.
Snakken gik livligt omkring forslaget. Nogle mente, at 9-hullers spillerne kunne støde til på hul 10 – andre at én tid var nok, og andre igen at en evt. fremrykning af tiden i stedet for start kl. 17.30 måske kunne hjælpe.
Ved afstemningen var der 4 stemmer for og 25 stemmer imod, d.v.s. forslaget blev forkastet.

6. Valg af ny bestyrelse
Følgende personer blev foreslået og valgt med applaus:
• Gitte Drost
• Sonja Jensen
• Helle Lorentzen
• Ingrid Ree
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

7. Eventuelt
• Mona V. Jensen blev Årets Lady.
• Runner up blev Ellen Meidahl og ikke Inge Løvbjerg, som tidligere meddelt.
• Gitte Hüttel fik stor tak og en gave for hendes fine arbejde med bloggen.
• Pernille, Café Amalielund fik en blomsterhilsen som tak for samarbejdet i 2019.
• Der afleveres vinhilsen til alle hulsponsorer.
• Lis Jacobsen oplyste, at matchen mod Stensballe i 2020 afholdes hos os.
• FOF havde udloddet 2 stk. billetter til foredrag med Anne Hjernø. Den heldige vinder blev Ellen Meidahl.
• Generalforsamlingen sluttede med overrækkelse af gaver til den afgående bestyrelse.

Referent: Bente Munkhom